Företag

Vårt nya tävlingscentrum vid Team Sportia-Hallen blev en succé! Gott om parkeringar, fantastiska lokaler med toaletter, omklädning och dusch och en grässlänt som möjliggjorde för alla att enkelt kunna se start och målgång, utan att behöva trängas, dessutom i direkt anslutning till utställningsområdet. Till 2019 vill vi nu utöka antalet utställare och kanske just ni vill vara med på plats?


Kontakta oss här för att anmäla ert intresse!