Försäkring

Samtliga deltagare i tävlingsklasserna är under tävling försäkrade genom Svenska Cykelförbundets försäkring.
Mer information hittar du på www.scf.se

Vi rekommenderar att du lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan.
Den ger dig ersättning för startavgiften om du skulle bli sjuk eller skadad inför loppet.

Försäkringen kostar 155 kr och gäller för alla lopp du deltar i under ett år.
Tecknar du Startklar Plus för 275 kr är du dessutom skyddad under de timmar du tränar inför loppet.

Läs mer om Startklar här

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få en klar bild av hur ditt försäkringsskydd ser ut. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet kan även idrottsföreningens försäkring täcka skada. Kontakta din förening för mer information.

Olycksfallsförsäkring – skador på cykel

Eventuella skador på cykeln ersätts inte av olycksfallsförsäkringen.
I vissa fall är cykeln försäkrad via din Hem och villa-försäkring men i de fall den inte gör det kan det vara en god idé att teckna en allriskförsäkring eller en separat försäkring om du vill garantera skydd av cykeln.