Priser

Dam och Herr Elit + backpris vid Håleberget.
För övriga tävlingsklasser: Nyttopriser och motionsklasser. (utlottning sker av nyttopriser)

1 kr
Första plats
1 kr
Andra plats
1 kr
Tredje plats
1 kr
Fjärde plats
1 kr
Femte plats